Αρχική > Ανακοινώσεις > ανακοινώσεις πανελληνίου συνδέσμου τυφλών περιεφερειακή ένωση κεντρικής Μακεδονίας

ανακοινώσεις πανελληνίου συνδέσμου τυφλών περιεφερειακή ένωση κεντρικής Μακεδονίας

Ημερομηνία καταγραφής μηνύματος: Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2012.

Διαβάστε τον τηλεφωνητή της ΠΕΚΜ του ΠΣΤ, ο οποίος ακούγεται στο τηλέφωνο (2310) 250 111, εσωτερικό 122

Η καθιερωμένη ετήσια συνεστίαση και κοπή πίτας του Συνδέσμου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Ιανουαρίου και ώρα 1.00 το μεσημέρι στην παραδοσιακή ταβέρνα «Ανατολή» που βρίσκεται στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης-Ασβεστοχωρίου (τηλ. 2310-674200). Η τιμή της πρόσκλησης ανέρχεται στα 15 ευρώ και περιλαμβάνει πλήρες μενού και απεριόριστα αναψυκτικά, κρασί ή μπύρες. Για την μετακίνηση των μελών θα ναυλωθεί λεωφορείο, το οποίο θα αναχωρήσει από την Σχολή Τυφλών στις 12.30 το μεσημέρι της Κυριακής και θα κάνει δύο στάσεις, την πρώτη στην Εγνατία και την επόμενη στον Βαρδάρη. Οι δηλώσεις συμμετοχής για την εξασφάλιση προσκλήσεων και απαραιτήτως για την μετακίνηση με το λεωφορείο θα γίνονται έως και τις 18 Ιανουαρίου στην Πρόεδρο και την Οργανωτική Γραμματέα, καθώς και στα γραφεία του Συνδέσμου. Σας περιμένουμε όλους για να διασκεδάσουμε και να δοκιμάσουμε την τύχη μας στην λαχειοφόρο αγορά που και φέτος θα μοιράσει πολλά πρωτότυπα και εντυπωσιακά δώρα.

Σας αναλύουμε το κείμενο της σχετικής εγκυκλίου που σας καθοδηγεί για την διαδικασία έναρξης απογραφής των δικαιούχων των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων που πραγματοποιεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία προκύψει, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του σωματείου ή στα Μέλη της Διοίκησης. Για συνοδεία και παροχή υποστήριξης στην έκδοση δικαιολογητικών θα πρέπει να δηλώσετε μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου στην Κοινωνική Υπηρεσία του σωματείου.
Ποιους αφορά η απογραφή
Αφορά τους δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας, απροστάτευτων παιδιών, ομογενών και στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ, είτε λαμβάνουν ένα ή περισσότερα επιδόματα από τη λίστα που ακολουθεί:
Κατηγορίες Επιδομάτων
1. Βαριάς Αναπηρίας
2. Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης (Β.Ν.Κ.)
3. Εγκεφαλικής Παράλυσης (Σπαστικών)
4. Κώφωσης (Κωφαλαλίας)
5. Κίνησης
6. Παραπληγικών, Τετραπληγικών και Ακρωτηριασμένων Ανασφάλιστων
7. Παραπληγικών, Τετραπληγικών και Ακρωτηριασμένων ασφαλισμένων
Δημοσίου
8. Συγγενούς αιμολυτικής αναιμίας / συγγενούς αιμορραγικής διάθεσης –
Σ.Ε.Α.Α.
9. Τυφλότητας
10. Νόσου του Χάνσεν
11. Απροστάτευτων Ανηλίκων
12. Ομογενών
13. Στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ
14. Διατροφικό (νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων)
Η απογραφή κάθε δικαιούχου επιδόματος αποτελεί ατομική του υποχρέωση. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν απογραφεί, δε θα λαμβάνει το επίδομα το οποίο ελάμβανε έως σήμερα. Μετά το τέλος της απογραφής του ο δικαιούχος θα λάβει κωδικό αριθμό απογραφής. Η απογραφή των δικαιούχων προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ψευδής δήλωση στοιχείων αποτελεί ποινικό αδίκημα.
Ο δικαιούχος δηλώνει υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναφέρει στην απογραφή είναι αληθή και ορθά και αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημία που τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε, από ανακριβή ή αναληθή δήλωση των στοιχείων.
Που θα γίνει η απογραφή
Η απογραφή θα γίνει στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά την χρονική περίοδο που φαίνεται παρακάτω. Μπορείτε να προσέλθετε σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. ασχέτως με το Δήμο/Περιφέρεια από τους οποίους λαμβάνετε το επίδομα.
Πότε θα γίνει η απογραφή
Η απογραφή θα ξεκινήσει την 1 Φεβρουαρίου 2012 και θα έχει διάρκεια μέχρι τις 16 Μαρτίου 2012, ανάλογα με τη συχνότητα του αρχικού γράμματος του επωνύμου του δικαιούχου.
Η απογραφή των δικαιούχων των οποίων το επώνυμο ξεκινά
από Α έως Ι, θα γίνει από 01-02-2012 μέχρι 15-02-2012
από Κ έως Ο, θα γίνει από 15-02-2012 μέχρι 29-02-2012
από Π έως Ω, θα γίνει από 01-03-2012 μέχρι 16-03-2012
Τι έγγραφα χρειάζεται να έχει μαζί του ο δικαιούχος κατά την ημέρα της απογραφής
Ο δικαιούχος κατά την προσέλευσή του στα Κ.Ε.Π. για την απογραφή, θα πρέπει να έχει μαζί του υποχρεωτικά και να επιδείξει τα ακόλουθα:
1. Για τους Έλληνες πολίτες είναι υποχρεωτική η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις η ταυτότητα της υπηρεσίας τους.
2. Παραστατικά έγγραφα εκδόσεως Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) (π.χ. το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικ. Έτους 2010 ή 2011, ή βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, παραστατικό φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κτλ.) στο οποίο να αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου του επιδόματος. Αν δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. θα πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται για να λάβει βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. πριν προσέλθει στο Κ.Ε.Π.
3. Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα του χορηγηθεί από το Κ.Ε.Π. ή από τα γραφεία ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Φορέων.
4. Επίδειξη της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμών ή αντίστοιχης κάρτας του λογαριασμού ή απλού φωτοαντιγράφου αυτών, που θα τηρείται σε Τράπεζα ή γραφείο ταχυδρομικών επιταγών (ΕΛ.ΤΑ.), είτε έγγραφη βεβαίωση της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ όπου να αναφέρεται ο αριθμός IBAN. Η επιλογή της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. γίνεται από τον δικαιούχο.
Ο λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό του επιδόματος μπορεί να είναι:
Καταθετικός Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.
Ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα με την προϋπόθεση το πρώτο όνομα του λογαριασμού να είναι του δικαιούχου του επιδόματος.
5. Βεβαίωση της Πρόνοιας περί εγγραφής του στα Μητρώα Τυφλών και επιδότησής του.
6. Απόκομμα ταχυδρομικής επιταγής πληρωμής του επιδόματος μέσω ΕΛ.ΤΑ. η οποία εκδόθηκε μέσα στο 2011.
Διευκρινίζουμε ότι αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει στα ΚΕΠ αυτοπροσώπως, τότε η καταγραφή του θα γίνει από τρίτο πρόσωπο που τον εκπροσωπεί. Ο εκπρόσωπος του δικαιούχου θα πρέπει οπωσδήποτε να επιδείξει από τα ανωτέρω δικαιολογητικά την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο που αφορούν τον ίδιο για την καταγραφή των στοιχείων του ως εκπροσώπου. Επιπλέον θα επιδείξει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο το οποίο να έχει χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 6 μηνών ή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, η οποία να έχει χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών ή απόφαση Δικαστηρίου για διορισμό του ως νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου (επίτροπος ή δικαστικός συμπαραστάτης).
Προκειμένου για ανήλικο η καταγραφή θα γίνει από έναν από τους γονείς του με επίδειξη της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεώς του.
Γενικά
Μετά το τέλος της απογραφής, η παροχή θα αρχίσει να καταβάλλεται με πίστωση του λογαριασμού της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που θα έχει υποδείξει ο δικαιούχος.
Επισημαίνεται ότι, ο δικαιούχος δεν πρέπει να κλείσει τον παλαιό λογαριασμό εάν δεν βεβαιωθεί ότι η παροχή κατατίθεται στο νέο.

Advertisements
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: